สวัสดิการสำหรับพนักงานบีทาเก้น
ประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน เป็นไปตามกฏหมาย
เบี้ยขยันสำหรับพนักงานทั่วไป
เบี้ยฝีมือแรงงาน
เครื่องแบบพนักงาน
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัสประจำปี
ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
(100 ทุน/ปี)
ทุนการศึกษาสำหรับ
พนักงาน
ซื้อสินค้าของบริษัทฯ
ในราคาพิเศษ
เงินช่วยเหลือณาปนกิจ
ร่วมงานกับบีทาเก้น
บริษัท บีทาเก้น จำกัด

สำนักงานใหญ่
21/2 ซอยรัชดาภิเษก 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2791 2345 ฝ่ายบุคคลต่อ #2375

โรงงาน
37 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 034-287 593-4 แฟกซ์ 034-292 090