CSR NEWS

29/05/16 บีทาเก้น Do & Share ปั่นเพื่อให้ทำดีเพื่อสังคมตลอดปี 2559

        บีทาเก้น ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง ว้อยทีวี 21 สนับสนุนกิจกรรม Do&Share ปั่นเพื่อให้ทำดีเพื่อสังคมตลอดปี 2559 โดยเป้าหมายของกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในทุก Genertion เข้าด้วยกัน ด้วยการปั่นเพื่อให้ความสุข กลุ่มเป้าหมายคือนักปั่นรุ่นใหม่ ที่มีใจจิตอาสาทั่วประเทศ โดยรูปแบบกิจกรรมในแต่ละครั้งเเหล่านักปั่นรุ่นใหม่ ร่วมปั่นเพื่อไปทำความดี มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้สูงอายุและเยาวชนผู้ด้วยโอกาส และบีทาเก้นได้มอบผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวและของที่ระลึกเข้าร่วมในกริกรรม บริจาคผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวบีทาเก้นไลท์ ให้กับบ้านพักคนชราเซ็นโยเซฟ จ.ขอนแก่น , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.อยุธยา