CSR NEWS

11/08/17 สถานการณ์อุทกภัย จากพายุโซนร้อน

      ภายใต้สถานการณ์อุทกภัย จากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทย  ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พี่น้องทางภาคอีสาน ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก
      ทางบริษัท บีทาเก้น จก. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ โดยร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค บรรจุลงถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท  พร้อมกองคาราวานพี่น้องชาวบีทาเก้น  เดินทางนำถุงยังชีพ ไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย อบต.ม่วงลาด และ อบต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560
      และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ จะกลับมาเป็นปกติสุขโดยเร็ววัน