CSR NEWS

26/10/17 บีทาเก้นร่วมใจจิตอาสา

ชาวบีทาเก้นจิตอาสา ร่วมแจกนมให้เด็กๆที่วัดไร่ขิง วัดสำโรง และวัดมะเกลือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา