CSR NEWS

23/09/19 บีทาเก้น ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

        จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การได้รับอิทธิพลพายุ "โพดุล" และ "คากิจิ" ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง ในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านได้รับความเสียหาย เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ เป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นอุทกภัยที่หนักสุดในรอบเกือบ 20 ปี
        เพื่อเป็นการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทางบริษัท บีทาเก้น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ โดยได้ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง น้ำดื่มจำนวน 24,000 ขวด และรวมถึงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท บีทาเก้น จำกัด จำนวน 35,000 ขวด และบริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟู้ด จำกัด พร้อมอาสาสมัครพี่น้องชาวบีทาเก้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ วัดวารินทราราม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ และชุมชนบ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กันยายน 2562

        และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคืนกลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
        ชาวบีทาเก้นร่วมขอส่งกำลังใจ ให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี ทุกท่าน มาณ โอกาสนี้ด้วย