ติดต่อบีทาเก้น
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกฟอร์มตามด้านล่างนี้

แผนกบริการลูกค้า : โทร 034-287-877

ชื่อผู้ติดต่อ
รายละเอียด
โทรศัพท์
อีเมล์

สำนักงานใหญ่

21/2 อาคารสมพงษ์ ซอยสันนิบาตเทศบาล
(รัชดาภิเษก ซอย 30) แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2791 2345 แฟกซ์ 0-2938 2350-1

แผนที่

โรงงาน

37 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. 034-287 593-4 แฟกซ์ 034-292 090

แผนที่