รับทันทีส่วนลดจากบีทาเก้น 10% จัดส่งตามงานเลี้ยง โอกาสพิเศษ และงานพิธีสำคัญต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งฟรี

อ่านต่อ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

“บีทาเก้น”

ผู้นำธุรกิจนมเปรี้ยวอันดับ 1 ในประเทศไทย

เราคิดเสมอว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ สูงสุดสำหรับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆ คนในสังคม

อ่านต่อ