กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

“บีทาเก้น”

ผู้นำธุรกิจนมเปรี้ยวอันดับ 1 ในประเทศไทย

เราคิดเสมอว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ สูงสุดสำหรับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมรับ ผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆ คนในสังคม

บีทาเก้น ใส่ใจในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

อีกทั้งเราได้พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค เรามีวิสัยทัศน์ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของผู้บริโภคแข็งแรง

บีทาเก้น เราใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เรามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค เรามีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานตามหลักสากล

บีทาเก้น ร่วมสร้างโอกาสและสร้างอาชีพ

ให้แก่หนุ่ม-สาวบีทาเก้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้การสนับสนุนรับผิดชอบสังคมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

CSR NEWS

โครงการข้าวกล่อง​ บีทาเก้นปันน้ำใจ 1,000 กล่อง
        โครงการข้าวกล่อง​ บีทาเก้นปันน้ำใจ​ มีเป้าหมายนอกจากช่วยผู้ที่เดือนร้อนจากการขาดรายได้​ให้อิ่มท้องแล้ว​ ยังเป็นการจ้างงานสร้างรายได้ในชุมชน​ โดยจ้างคนในชุมชนให้จัดทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายในชุมชนเอง​ เป็นการใช้งบประมาณในการสร้างสังคมของการแบ่งปันอย่างแท้จริง​
สรุปจุดแจกข้าวกล่อง​ 10​ พื้นที่
    1.​ รามคำแหง
    2.​ คลองเตย
    3.​ จรัญสนิทวงศ์
    4.​ ลำลูกกา​ คลอง​ 3
    5.​ ชุมชนเลียบคลองมหาสวัสดิ์
    6.​ บางพลีใหญ่
    7.​ พื้นที่นครปฐม
    8.​ อ.เวียงสระ​ สุราษฏร์ธานี
    9.​ อ.เมือง​ เชียงใหม่
    10.​ พัทยา

        เป็นจำนวน​ 1,000​ กล่องต่อวัน​ ทุกวันเป็นเวลา​ 1​ เดือน
บีทาเก้นมอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลนครปฐม
        บีทาเก้น และอินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จิตอาสา ร่วมใจใช้หน้ากากผ้าเพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยส่วนที่เรามีให้บุคคลากรทางการแพทย์ ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอและคุณพยาบาลทุกท่าน

        มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลนครปฐม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
บีทาเก้น ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
        จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การได้รับอิทธิพลพายุ "โพดุล" และ "คากิจิ" ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง ในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านได้รับความเสียหาย เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ เป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นอุทกภัยที่หนักสุดในรอบเกือบ 20 ปี
        เพื่อเป็นการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทางบริษัท บีทาเก้น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ โดยได้ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง น้ำดื่มจำนวน 24,000 ขวด และรวมถึงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท บีทาเก้น จำกัด จำนวน 35,000 ขวด และบริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟู้ด จำกัด พร้อมอาสาสมัครพี่น้องชาวบีทาเก้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ วัดวารินทราราม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ และชุมชนบ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กันยายน 2562

        และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคืนกลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
        ชาวบีทาเก้นร่วมขอส่งกำลังใจ ให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี ทุกท่าน มาณ โอกาสนี้ด้วย
       บีทาเก้นส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมอบสิ่งของ สมุด อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองบง และโรงเรียนบ้านน้ำมี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว

       บริษัท บีทาเก้น จำกัดได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ดำเนินนโยบายหลัก ด้วยการแบ่งบัน ช่วยเหลือและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงสภาพมากมายเกิดขึ้น ทำให้เกิดภาวะอากาศร้อน ภาวะหมอกควัน ภาวะน้ำท่วม ด้วยสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนี้เอง ทางบริษัท บีทาเก้น จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่กำลังประสบปัญหาภาวะอากาศหนาวในปี 2560 นี้ โดยมีการจัดรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ที่ยังมีประโยชน์ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

บีทาเก้นร่วมใจจิตอาสา

ชาวบีทาเก้นจิตอาสา ร่วมแจกนมให้เด็กๆที่วัดไร่ขิง วัดสำโรง และวัดมะเกลือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

บีทาเก้นมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
       บีทาเก้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนไทย ทางบริษัทฯห่วงใยพนักงานทุกท่านด้วยความจริงใจ จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและบุตรพนักงานบีทาเก้นที่มีผลการเรียนดีมูลค่า 505,000 บาท จำนวน 101 ทุน
สถานการณ์อุทกภัย จากพายุโซนร้อน
      ภายใต้สถานการณ์อุทกภัย จากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทย  ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พี่น้องทางภาคอีสาน ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก
      ทางบริษัท บีทาเก้น จก. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ โดยร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค บรรจุลงถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท  พร้อมกองคาราวานพี่น้องชาวบีทาเก้น  เดินทางนำถุงยังชีพ ไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย อบต.ม่วงลาด และ อบต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560
      และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ จะกลับมาเป็นปกติสุขโดยเร็ววัน
บีทาเก้น ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 2560
ทาง บ.บีทาเก้น จก. ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ปี 2560 ณ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ในวันที่ 18-01-2560
 
ภายใต้เหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ ในปี 2560 ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายในชีวิตทรัพย์สิน ชาวบีทาเก้นขอมอบกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยความอดทนและเข้มแข็ง และหวังเป็นอย่างยิ่ง ให้พี่น้องชาวใต้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ววัน
บีทาเก้น Do & Share ปั่นเพื่อให้ทำดีเพื่อสังคมตลอดปี 2559

        บีทาเก้น ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง ว้อยทีวี 21 สนับสนุนกิจกรรม Do&Share ปั่นเพื่อให้ทำดีเพื่อสังคมตลอดปี 2559 โดยเป้าหมายของกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในทุก Genertion เข้าด้วยกัน ด้วยการปั่นเพื่อให้ความสุข กลุ่มเป้าหมายคือนักปั่นรุ่นใหม่ ที่มีใจจิตอาสาทั่วประเทศ โดยรูปแบบกิจกรรมในแต่ละครั้งเเหล่านักปั่นรุ่นใหม่ ร่วมปั่นเพื่อไปทำความดี มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้สูงอายุและเยาวชนผู้ด้วยโอกาส และบีทาเก้นได้มอบผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวและของที่ระลึกเข้าร่วมในกริกรรม บริจาคผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวบีทาเก้นไลท์ ให้กับบ้านพักคนชราเซ็นโยเซฟ จ.ขอนแก่น , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.อยุธยา

กิจกรรมวันเด็ก
            บีทาเก้นเห็นความสำคัญของเด็กๆ เพราะเด็กๆในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมและได้เข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการผลิตของโรงงานบีทาเก้น
 
เพราะการให้ความสำคัญกับเด็กๆ เป็นสิ่งที่ดี การปลูกฝังให้เป็นคนดี ด้วยการนำเสนอและสนับสนุนให้ทำแต่สิ่งดีๆ ตั้งแต่เด็กๆ ทำให้พวกเขารักที่จะเรียนรู้ และจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดดี และทำดีต่อไป
บีทาเก้นร่วมสนับสนุนโครงการแพทย์อาสา
            บีทาเก้นร่วมสนับสนุนโครงการแพทย์แผนไทยจิตใจอาสา โดยร่วมกับมูลนิธิน้ำใจไทย กรมการแพทย์แผนไทย สถานีเอชพลัส แชนแนล และการเคหะแห่งชาติ
            โดยโครงการแพทย์แผนไทยจิตใจอาสา ได้เกิดขึ้นจากการนำแพทย์แผนไทยชั้นนำทั่วประเทศที่มีจิตใจอาสามากกว่า 50 ท่าน ออกหน่วยในพื้นที่ต่างๆร่วมตรวจสุขภาพฟรี จ่ายยาคุณภาพฟรีทั่วกรุงเทพฯ โดยบีทาเก้นได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนในปี พ.ศ.2559 ทั้งหมดจำนวน 240,000 บาท รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ของบีทาเก้นได้ดื่มฟรีตลอดทั้งงานอีกด้วย
บีทาเก้นมอบทุนการศึกษา
            บีทาเก้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนไทย ทางบริษัทฯห่วงใยพนักงานทุกท่านด้วยความจริงใจ จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและบุตรพนักงานบีทาเก้น